Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Những thay đổi lớn trong các thang điểm của bài thi GED


Có thể bạn quan tâm: 

Bạn đã nghe về những cải tiến trong việc chấm điểm bài thi GED gần đây chưa? 

Ngày 26/1/2016, chúng tôi đã thông báo một số cải tiến đối với các trình độ của bài thi GED. Những cải tiến này là các khuyến nghị mà mỗi bang sẽ quyết định chấp nhận và hầu hết các bang đã thực hiện những thay đổi này. Dưới đây là bản tóm tắt những thay đổi trong cách chấm điểm và cải tiến cấp độ hoạt động.


Những thay đổi đó là gì?

- Hiện nay điểm qua bài thi GED là 145 thay vì 150.

- Chúng tôi đang giới thiệu hai thang điểm: GED dư bị đại học (165-174) và GED dự bị đại học + tín chỉ (175-200). Những thang điểm này thay thế bài thi GED trước với mức điểm Danh dự

- Các mức điểm kiểm tra thực hành GED Ready® được cập nhật để phản ánh điểm số vượt qua mới của họ để có thể tiếp tục dư đoán kết quả của những bài kiểm tra sau.

Tại sao có những thay đổi này?

Những cải tiến này là minh chứng mới nhất về cam kết liên tục để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu của chúng tôi và liên tục nâng cao hiệu quả của chương trình GED® nhằm mang lại lợi ích cho người học. Những cải tiến về trình độ đánh giá được đưa ra bởi sự phân tích chi tiết kết quả giáo dục của sinh viên tốt nghiệp chương trình GED® so với các học sinh tốt nghiệp trung học trong 18 tháng qua.

Dữ liệu ban đầu của chúng tôi chỉ ra rằng những sinh viên tốt nghiệp chương trình GED có trình độ tương đương và nhiều khi cao hơn các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc không phải khăc phục khi tham gia các chương trình sau trung học. Và chúng tôi đã kết hợp dữ liệu đó với các phân tích sâu rộng về dữ liệu hiệu suất của người kiểm tra, các cuộc đối thoại với các nhà hoạch định chính sách và các quan chức được bầu, và xác nhận bên ngoài.

Dựa vào những phân tích chi tiết đó, chương trình GED có thể đánh giá toàn bộ các lớp phổ thông trung học tốt nghiệp - từ những người đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho những người chứng tỏ sự sẵn sàng tại trường đại học, và những người thậm chí có thể giành được tín chỉ đại học trong thời gian trung học. Các mức độ năng lực của bài thi GED hiện nay phản ánh các phạm vi của kĩ năng và năng lực.

Khi nào những thay đổi này có hiệu lực?

Thời gian cho những thay đổi này phụ thuộc xem bạn thuộc bang nào. Ở hầu hết các bang, điểm qua kì thi mới có hiệu lực ngày 26/1/2016, và sẽ được áp dụng hồi tố cho tất cả người kiểm tra kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rằng:

- Trong khi mức điểm mới có hiệu lực, bạn và học sinh của bạn sẽ không thấy những thay đổi trong MyGED đến 1/3.

- Chúng tôi đã cập nhật các bài thi thực hành GED với mức điểm mới từ 26/1

- Phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống, một số bang cần nhiều thời gian hơn trước khi những thay đỏi này có hiệu lực. Tìm hiểu tình trạng thông qua các khuyến nghị của tiểu bang của bạn ở đây.- Bản sao bảng điểm cập nhật sẽ có sẵn sau ngày 1 tháng 3. Vì các bang thực hiện bảng điểm và bằng tốt nghiệp của mình, khi các hạng mục có sẵn sẽ khác nhau theo từng tiểu bang.

Để biết thêm thông tin chi tiết (bao gồm các câu hỏi thường gặp dành cho giáo viên và người kiểm tra, hội thảo trên web đã ghi lại dành cho các nhà giáo dục về thay đổi, tờ rơi, tình trạng thông qua theo tiểu bang và hơn thế nữa) truy cập trang những cải tiến trong thay đổi điểm số và nâng cao hiệu suất.
(Bài dịch do nhóm blog tuvanhocbong.org thực hiện. Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn. Xin cám ơn)


0 nhận xét: