Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Học bổng từ các trường Đại học tại Mỹ


Đại học Quốc tế Alliant - San Diego , CA

• Yêu cầu nhập học : TOEFL 80 , 2.75 GPA, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở( 1 năm): $ 25.000

• Mức học bổng( 4 năm): $ 8,000 - $ 20,000

• Thực tế: Alliant được xếp là những nơi cung cấp bằng tốt nghiệp hàng đầu cho thanh thiếu niên


Đại học Idaho - Moscow , ID

• Yêu cầu nhập học: TOEFL 70, 2.5 GPA, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở( 1 năm): $ 31.000

• Mức học bổng( 4 năm): $ 24.000 - $ 32.000

• Thực tế: ISU là cơ quan chỉ đạo có chỉ định của nhà nước về chuyên ngành y tế

Cao đẳng North Central - Naperville , IL

• Điều kiện nhập học: TOEFL 79, 2.5 GPA, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở: ( 1 năm): $ 45.500

• Mức học bổng ( 4 năm): $ 60,000 - $ 92,000

• Thực tế: thành phố an toàn, thân thiện với chỉ 45 phút đi xe lửa từ Chicago

Đại học Husson - Bangor , ME

• Yêu cầu nhập học: TOEFL 75, 2.5 GPA, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở( 1 năm): $ 28.000

• Mức học bổng ( 4 năm): $ 16,000 - $ 80,000

• Thực tế: Bangor cách 250 dặm từ phía bắc Boston và 250 dặm về phía đông của thành phố Quebec, Canada.

Đại học High Point - High Point, NC

• Yêu cầu nhập học: TOEFL 79, 3.0 GPA, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở( 1 năm): $ 45.500

• Mức học bổng ( 4 năm): $ 8,000 - $ 60,000

• Thực tế: # 1 Cao đẳng khu vực( phía Nam ) - Hoa Kỳ. News & World Report

Đại học Tampa - Tampa, FL

• Yêu cầu nhập học: TOEFL 79, không yêu cầu điểm SAT nhưng được đánh giá cao với học bổng toàn phần

• Học phí, chi phí ăn ở( 1 năm): $ 37.000

• Mức học bổng ( 4 năm): $ 16,000 - $ 36,000

• Thực tế: # 22 Các trường Đại học khu vực ( miền Nam)- Hoa Kỳ. News & World Report

Bài dịch của nhóm blog tuvanhocbongmy.org. Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn. Xin cám ơn.


0 nhận xét: