Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Bài thi LSAT

Nếu bạn có dự định học tại trường luật, đầu tiên bạn phải chinh phục được LSAT. Sau đây là tổng quan về dạng bài kiểm tra này:
LSAT là gì và tại sao bài thi này quan trọng?

LSAT ( Law School Admission Test - bài thi tuyển sinh đầu vào của trường luật) bắt buộc trong kỳ tuyển sinh của hầu hết các trường luật và diễn ra 4 lần hàng năm. Những trường luật hàng đầu sẽ lựa chọn những điểm gần như tuyệt đôi ( 170 / 180 điểm), vì vậy nếu bạn muốn vào các trường hàng đầu, bạn cần đạt điểm cao

Bài kiểm tra LSAT có gì đặc biệt?
Bài thi LSAT có 4 phần chính - Lý luận logic ( còn được gọi là lập luận ), lý luận phân tích ( còn được gọi là trò chơi ), đọc hiểu và một bài luận.

Cấu trúc đề thi LSAT

Logical Reasoning
  • 2 phần thi,  mỗi phần gồm 25 câu hỏi
  • 35 phút/ 1 phần thi
  • Kiểm tra khả năng để xác định điểm chính của các lập luận , áp dụng logic để rút ra các khái niệm trừu tượng, tìm kiếm thông tin có liên quan trong một văn bản, phân tích và đánh giá các lý lẽ
Analytical Reasoning
  • 25 câu hỏi làm trong  35 phút
  • Đánh giá khả năng để hiểu được tác động của quy định về các quyết định và kết quả, xác định mối quan hệ giữa các khái niệm , phân tích tình huống và rút ra kết luận dựa trên các hướng dẫn có sẵn, và áp dụng logic với các tình huống không rõ ràng hoặc phức tạp
Reading Comprehension
  • Phần đọc : 27 câu hỏi làm trong  35 phút
  • Kiểm tra khả năng suy luận dựa trên văn bản, xác định ý chính của đoạn văn , tìm kiếm thông tin có liên quan trong một văn bản , hiểu một văn bản có kiến thức sâu rộng
Essay Section
  • 35 phút
  • Kiểm tra khả năng hình thành một lập luận dựa trên những sự kiện nhất định, hỗ trợ một ngữ cảnh , sử dụng để viết nhấn mạnh vào ý tưởng


Bài thi LSAT được chấm điểm như thế nào?
LSAT được tính theo thang điểm từ 120 đến 180 điểm. Bởi vì hầu hết các trường luật hàng đầu đều tính điểm trung bình LSAT, do vậy tốt nhất là bạn nên chuẩn bị thật kỹ càng và chỉ thi một lần.

Làm sao để biết được liệu điểm của tôi có đủ cao để vào trường mà tôi mong muốn?
Một câu hỏi hay. Hãy kiểm tra với chức năng tìm kiếm tên trường tại link sau

http://www.princetonreview.com/law-school-search

Làm thế nào để đăng ký?
Bài thi LSAT diễn ra 4 lần một năm. Thời hạn đăng ký LSAT thường trong vòng một tháng trước ngày thi LSAT . Bạn có thể đăng ký trực tuyến tại www.lsac.org

Những chi phí nào liên quan đến bài thi LSAT?
Bạn cần nộp $175 để tham gia bài thi LSAT và được nhận một thông báo điểm miễn phí. Chi phí đăng ký muộn là $66. Ngoài ra, đăng ký vào Dịch vụ tổng hợp dữ liệu trường Luật ( LSDAS ) là cần thiết để áp dụng cho hầu hết các trường luật. Việc đăng ký này mất khoảng $ 121 và bao gồm một phiếu báo điểm miễn phí. Chi phí cho báo cáo điểm bổ sung là $12. Đơn xin miễn trừ các khoản chi phí LSAT và LSDAS có sẵn thông qua LSAC và có thể được tải về từ các trang web của LSAC.

Tôi phải chuẩn bị như thế nào?
Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn khóa học phù hợp .


(Còn tiếp)

Bài dịch của nhóm dịch blog tuvanhocbong.org. Mọi sao chép xin vui lòng ghi rõ nguồn. Xin cám ơn.

0 nhận xét: