Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

10 trường Đại học có tỷ lệ "chọi " cao nhất tại Mỹ


Tỷ lệ 1000 sinh viên nộp hồ sơ chỉ 5 học sinh được nhận vào? Bạn thấy sao?

Thống kê theo USNEWS!
School name (state) Fall 2014 acceptance rate U.S. News rank and category
Stanford University (CA) 5.10% 4 (tie), National Universities
Harvard University (MA) 6% 2, National Universities
Yale University (CT) 6.30% 3, National Universities
Columbia University (NY) 7% 4 (tie), National Universities
Alice Lloyd College (KY) 7.10% 30 (tie), Regional Colleges (South)
Princeton University (NJ) 7.40% 1, National Universities
Massachusetts Institute of Technology 7.90% 7, National Universities
United States Naval Academy (MD) 7.90% 9 (tie), National Liberal Arts Colleges
College of the Ozarks (MO) 8.30% 4, Regional Colleges (Midwest)
Brown University (RI) 8.70% 14, National Universities

0 nhận xét: