Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Trợ cấp tài chính


1. Khái niệm chung
  • Tổng số tiền trường yêu cầu bạn đóng trong một năm (total cost) gồm có học phí và ăn ở.
  • Khoản đóng góp (contribution) là số tiền mà gia đình bạn có thể đóng cho trường trong một năm học.
  • Nhu cầu hỗ trợ (need) là số tiền bạn muốn trường hỗ trợ trong một năm, và số tiền này bằng tổng số tiền trường yêu cầu bạn đóng trừ đi khoản đóng góp của bạn. Nói ngắn gọn, need = total cost – contribution. Ví dụ: Nếu total cost của một năm học ở một trường là $47,000 và gia đình bạn có thể chi trả $3,500, thì nhu cầu hỗ trợ của bạn là 47,000 – 3,500 = $43,500.
Vì khả năng tài chính và nhu cầu hỗ trợ chỉ là hai mặt của một vấn đề nên chúng có thể thay thế cho nhau. Ví dụ, “khoản đóng góp nhiều” là đồng nghĩa với “nhu cầu hỗ trợ ít”.
Bạn cần lưu ý là tổng số trường yêu cầu bạn đóng ở trên không bao gồm chi phí bên ngoài: tiền sách vở, tiền tiêu vặt khi ở trường, tiền để sử dụng trong các kì nghỉ, và tiền máy bay. Tổng số tiền cho các chi phí bên ngoài này là khoảng 4,000$. Điều này có nghĩa là cho dù trường đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ của bạn thì gia đình bạn vẫn phải tự chi cho các chi phí bên ngoài.
Vì các chính sách hỗ trợ tài chính và dạng hỗ trợ tài chính của các trung học phụ thuộc nhiều vào ba khái niệm này, bạn cần nắm rõ chúng trước khi đi sâu hơn.
2. Các dạng hỗ trợ tài chính
Có 4 dạng hỗ trợ tài chính mà trường có thể cung cấp cho học sinh quốc tế. Tuy nhiên, gói hỗ trợ tài chính mà trường cung cấp chỉ có hai dạng đầu. Nếu bạn muốn nhận hỗ trợ từ hai dạng sau, bạn cần tự đăng kí với trường.
a. Need-based financial aid
Đây là dạng hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu hỗ trợ của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng chi trả cho trường. Giá trị của gói hỗ trợ tài chính này là khoản tiển không hoàn trả trường trực tiếp cung cấp và được quyết định dựa trên khả năng chi trả của gia đình bạn. Mức hỗ trợ tài chính trung bình trường cung cấp là $17,000 và có khoảng 30% học sinh trong trường sẽ được nhận mức hỗ trợ này. Need-based financial aid chiếm phần lớn trong gói hỗ trợ tài chính học sinh quốc tế.
b. Merit-based scholarships
Đây là dạng hỗ trợ tài chính dựa trên thành tích/năng lực, ví dụ như thành tích học tập xuất sắc, khả năng nghệ thuật, khả năng thể thao, khả năng lãnh đạo. Điều này có nghĩa là khả năng tài chính và nhu cầu hỗ trợ của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của trường trong việc trao hỗ trợ tài chính dạng này. Giá trị của gói hỗ trợ tài chính này hoàn toàn phụ thuộc vào từng trường cũng như nhà tài trợ, và bạn không phải hoàn trả sau khi tốt nghiệp.
Bạn cũng có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính từ những nguồn tài trợ bên ngoài trường. Tuy nhiên, nguồn tài trợ đa phần chỉ dành cho học sinh bản xứ. Đối với học sinh quốc tế, một trong những nguồn tài trợ bên ngoài trường phổ biến là Davis Scholar Program. Đây là quỹ học bổng từ gia đình Shelby Davis. Bạn chỉ được xét nhận học bổng này nếu nộp đơn vào học lớp 10 hoặc 11 tại một trong năm trường trung học Tự thục Nội trú: Westminster School, Phillips Academy, The Lawrenceville School, The Taft School, và Emma Willard School. Học bổng được cung cấp dựa trên thành tích học tập và khả năng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa ở trường. Giá trị của học bổng này là $20,000 một năm trong suốt những năm học trung học và lên đến bốn năm đại học.
c. Tuition Payment Programs
Đây là Need-based Financial Aid ở hình thức cho phép trả tổng chi phí (total cost) nhiều lần trong suốt năm học tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Bạn phải đóng những khoản này theo thời hạn quy định của trường. Hình thức hỗ trợ tài chính này khác với Tuition Loan ở chỗ không có lãi suất. Một vài trường có thể tính phí ban đầu trước khi chia nhỏ học phí (enrollment fees).
d. Tuition Loan and Financing Programs
Đây là hình thức hỗ trợ dưới dạng khoản vay. Bạn bắt buộc phải trả lại theo kì hạn và mức lãi cụ thể được quy định bởi ngân hàng mà trường làm việc cùng. Đây là hình thức hỗ trợ tài chính rất ít phổ biến, và cũng rất ít du học sinh trung học dùng hình thức này trừ khi thật sự cần thiết.
3. Giá trị của các gói hỗ trợ tài chính
Giá trị của các gói hỗ trợ tài chính của các trường trung học Mỹ không được chia theo các mức phần trăm của tiền học hoặc tổng chi phí (total cost), mà phụ thuộc vào nhu cầu hỗ trợ tài chính (need). Có 3 mức giá trị của gói hỗ trợ tài chính mà tên đều có thể được dịch ra là học bổng toàn phần:
  • Full-tuition: Gói hỗ trợ tài chính loại này có giá trị bằng tiền học trong một năm của một trường trung học, nghĩa là bạn phải tự chi trả tiền sách vở, ăn ở, đi lại, tiêu vặt, máy bay.
  • Full-need: Gói hỗ trợ tài chính loại này đáp ứng đủ nhu cầu hỗ trợ (need) của bạn. Bạn chỉ phải đóng cho trường số tiền đúng bằng khoản đóng góp được ghi trong đơn xin hỗ trợ tài chính, và phải tự chi tiền tiêu vặt, máy bay.
  • Full-ride: Gói hỗ trợ tài chính loại này có giá trị bằng tổng số tiền trong một năm của trường trung học. Bạn không phải đóng một phần nào trong khoản đóng góp được ghi trong đơn xin hỗ trợ tài chính, nhưng phải tự chi tiền tiêu vặt, máy bay.
*Lưu ý: Học sinh học trung học rất khó có được học bổng Full-tuition, hay Full-ride. Thường thì Full-need phổ biến hơn hai loại này nhưng cũng có những học sinh phải trả nhiều hơn khoản có thể đóng cho trường.
4. Cách trung học Mỹ cung cấp hỗ trợ tài chính
Chỉ có các trường trung học Tư thục mới có hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế. Các trường trung học Mỹ chỉ cấp hỗ trợ tài chính sau khi bạn được nhận vào trường. Khi bạn đã được nhận, văn phòng hỗ trợ tài chính của trường sẽ gửi thông tin về gói hỗ trợ tài chính cho bạn. Thông tin này thường được gửi trong một email độc lập với email thông báo kết quả, vì việc bạn được nhận hay không là quyết định của văn phòng tuyển sinh chứ không phải của văn phòng hỗ trợ tài chính. Thư báo hỗ trợ tài chính sẽ ghi rõ bạn được bao nhiêu tiền cho từng dạng hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính và học bổng không được cung cấp dưới dạng tiền mặt mà được tính thẳng vào tổng chi phí (total cost).
Một số trường sẽ giữ nguyên gói hỗ trợ tài chính trong suốt những năm học tại trường, nhưng một số trường sẽ đánh giá lại gói này sau mỗi năm học. Việc đánh giá lại gói hỗ trợ tài chính thực tế có ích cho bạn, vì trong trường hợp tổng chi phí (total cost) tăng lên, gói hỗ trợ tài chính của bạn cũng tăng lên theo.

0 nhận xét: