Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Những câu nói khiến bạn yêu ngoại ngữ hơn

Bạn sẽ thấy việc học tiếng Anh của mình ý nghĩa hơn bởi "Biết thêm một thứ tiếng nghĩa là bạn được có thêm một cuộc sống mới".
Một ngôn ngữ mở ra cho bạn một hành lang dẫn lối trong đời. Hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa dọc con đường ấy cho bạn.
Một ngôn ngữ mở ra cho bạn một hành lang dẫn lối trong đời. Hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa dọc con đường ấy cho bạn.
4-9-b2-a3-8006-1441351398.jpg
Nếu nói chuyện bằng một thứ tiếng khác, chúng ta sẽ nhận thấy thế giới khác đi một chút.
4-9-b2-a4-5568-1441351398.jpg
Biết thêm một thứ tiếng nghĩa là bạn được có thêm một cuộc sống mới. Nếu biết một ngôn ngữ, bạn chỉ được sống một lần.
4-9-b2-a5-1252-1441351398.jpg
Thay đổi thứ ngôn ngữ bạn đang nói và bạn sẽ thay đổi  luôn những suy nghĩ của mình.
4-9-b2-a6-6743-1441351398.jpg
Học một ngôn ngữ khác không chỉ là học diễn đạt điều gì bằng thứ tiếng khác, mà còn là học một cách suy nghĩ khác.
4-9-b2-a7-7357-1441351398.jpg
Có một vẻ đẹp đặc biệt được sinh ra trong ngôn ngữ, của ngôn ngữ và dành cho ngôn ngữ.
4-9-b2-a8-6672-1441351398.jpg
Ngôn ngữ không phải là một món quà thế hệ trước truyền cho thế hệ sau mà là một món quà mang tính xã hội. Học một ngôn ngữ là trở thành một phần của một cộng đồng nói ngôn ngữ ấy.
4-9-b2-a10-5269-1441351398.jpg
Một người biết hai  thứ tiếng đáng giá bằng hai người bình thường.

Sưu tầm

0 nhận xét: