Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Giải đáp thắc mắc về Giấy phép cư trú tại Phần Lan

1. Tôi không phải là công dân thì có thể tới Phần Lan định cư không?
Thông thường để chuyển tới Phần Lan sống bạn cần có giấy phép cư trú. Giấy phép cư trú có thể cấp cho cư trú dài hạn (từ 3 tháng trở lên) nếu mục đích của việc xin giấy phép là một trong các lý do sau: đoàn tụ gia đình, du học, làm việc hoặc tự kinh doanh. Trong một số trường hợp đặc biệt, giấy phép cư trú có thể được cấp bởi những lý do khác, ví dụ như trên cơ sở hợp đồng giúp việc trong nhà hoặc thiết lập mối quan hệ thân thiết.
Bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú Phần Lan dựa trên cơ sở đoàn tụ gia đình, nếu gia đình bạn có một thành viên là công dân của nước Phần Lan, cư trú hợp pháp tại Phần Lan, hoặc có giấy phép cư trú ở Phần Lan. Các thành viên người nước ngoài trong gia đình của công dân Phần Lan có thể xin giấy phép cư trú ở Phần Lan.
Bạn có thể xin giấy phép cư trú để đi du học ở Phần Lan nếu bạn được nhận vào học ở một cơ sở giáo dục ở Phần Lan. Theo quy định, việc học tập đó phải là phục vụ cho công việc hoặc để lấy bằng cấp. Một điều kiện nữa là đời sống của bạn phải được đảm bảo và bạn phải có bảo hiểm y tế còn hiệu lực với đầy đủ các điều kiện.
Bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú ở Phần Lan để đi làm nếu bạn tìm được một công việc ở Phần Lan.
Bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú ở Phần Lan trên cơ sở tự kinh doanh để tiến hành các hoạt động thương mại ở Phần Lan. Việc cấp giấy phép cư trú sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đó.
2. Làm thế nào để đăng ký giấy phép cư trú ở Phần Lan?
Theo quy định, bạn nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú lần đầu tại Đại sứ quán Phần Lan ở đất nước của bạn hoặc tại một đất nước mà bạn cư trú hợp pháp. Nếu đất nước bạn hoặc đất nước mà bạn cư trú không có cơ quan ngoại giao Phần Lan, thì bạn có thể nộp đơn tại một cơ quan ngoại giao Phần Lan nào đó gần nhất.
Các mẫu đơn đăng ký đều có sẵn ở cơ quan ngoại giao Phần Lan hoặc bạn có thể in trực tiếp từ mục Mẫu đăng ký trên trang web của Cơ quan Dịch vụ Xuất Nhập Cảnh Phần Lan. Nếu, trong trường hợp đặc biệt, bạn muốn xin cấp phép cư trú lần đầu sau khi bạn đã bước chân tới đất nước Phần Lan, bạn có thể nộp đơn tại cơ quan cảnh sát địa phương/ chính quyền địa phương nơi mà bạn đang ở. Các mẫu đơn đăng ký luôn có sẵn ở trụ sở cảnh sát địa phương.
Trong hồ sơ xin cấp giấy phép cư trú, phải ghi rõ lý do, mục đích bạn ở Phần Lan. Theo quy định, giấy phép cư trú ở Phần Lan được cấp cho những trường hợp: đoàn tụ gia đình, du học, làm việc, hoặc tự kinh doanh. Các phụ lục đính kèm được ghi rõ trong bản đăng ký.
Lệ phí sẽ được yêu cầu trả cho quá trình xử lý đơn đăng ký. Lệ phí này phải được trả trước khi chính thức nhận đơn. Phí đăng ký sẽ không được trả lại kể cả khi đơn của bạn bị từ chối. Lệ phí được lthông báo trên trang web của Sở Nhập Cư Phần Lan trong mục Phí đăng ký.
Nếu bạn cư trú ở nước ngoài nhưng có ý định tới Phần Lan sống theo gia đình, người đại diện gia đình bạn sống ở Phần Lan hoặc người bảo lãnh của bạn có thể thay mặt bạn để nộp đơn đăng ký cấp phép cư trú giúp bạn. Người bảo lãnh của bạn tại Phần Lan sẽ nộp đơn giúp bạn tại trụ sở cảnh sát địa phương nơi mà họ cư trú.
Nếu bạn đến Phần Lan làm việc, người thuê bạn có thể thay mặt bạn nộp đơn đăng ký cấp phép cho bạn. Trong trường hợp này, ông chủ của bạn phải nộp đơn tại trụ sở cảnh sát địa phương hoặc nộp tại cơ quan phát triển kinh tế và việc làm nơi họ làm việc. Để được cấp giấy phép bạn phải nộp kèm theo hợp đồng lao động đã ký.
Nếu bạn muốn xin cấp phép cư trú ở Phần Lan vì bạn sinh ra ở Phần Lan thì bạn phải nộp đơn đăng ký cho cơ quan ngoại giao Phần Lan ở nước ngoài hoặc cho trụ sở cảnh sát địa phương nơi mà bạn cư trú ở Phần Lan. Khi nộp đơn đăng ký, bạn phải nộp kèm bằng chứng rõ ràng về việc bạn được sinh ra ở Phần Lan. Chứng nhận về thu nhập không bắt buộc trong trường hợp này.
Nếu bạn là người hồi hương từ khu vực Liên xô cũ, bạn phải nộp đơn đăng ký giấy phép cư trú tại đất nước bạn cư trú và đăng ký lịch hẹn phỏng vấn. Tới lịch hẹn phỏng vấn, bạn sẽ được tham gia một bài kiểm tra về ngôn ngữ. Đồng thời bạn phải tìm được một chỗ ở ổn định ở Phần Lan trước khi bạn được cấp giấy phép cư trú.
Các vấn đề vướng mắc về quyết định cấp phép cư trú có thể nhờ tới tòa án dân sự giải quyết. Những hướng dẫn về thủ tục khiếu nại được gửi kèm theo quyết định cấp phép.
3. Để xin gia hạn cư trú ở Phần Lan tôi cần phải làm gì? Các bước ra sao? Cơ quan nào giải quyết?
Bạn phải nộp đơn xin gia hạn cư trú cho cơ quan cảnh sát địa phương nơi mà bạn cư trú trước khi giấy phép cư trú của bạn hết hạn. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên gia hạn giấy phép cư trú ở Phần Lan.
Trong trường hợp ngoại lệ, bạn cũng có thể đăng ký gia hạn cư trú ở nước ngoài bằng việc nộp đơn cho cơ quan ngoại giao Phần Lan ở nước đó. Theo quy định, đơn đăng ký gia hạn cư trú sẽ được cấp bởi cơ quan cảnh sát địa phương tại Phần Lan nơi bạn cư trú mà không phụ thuộc vào nơi cấp phép ban đầu.
Nếu bạn nộp đơn cho cơ quan ngoại giao Phần Lan ngay sau khi giấy phép cư trú trước đó của bạn hết hạn, đơn của bạn sẽ không được coi là đơn xin gia hạn cư trú mà sẽ được xem xét giống như đơn xin cấp phép cư trú lần đầu. Những đơn xin cấp phép này sẽ được cơ quan xuất nhập cảnh Phần Lan xử lý.
Đơn xin gia hạn cư trú của bạn phải được sử dụng cùng một mẫu với đơn xin cấp phép cư trú lần đầu. Bạn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong đơn. Đơn đăng ký và danh sách các giấy tờ kèm theo luôn có sẵn tại cơ quan cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú, hoặc bạn cũng có thể in trực tiếp ra từ mục Mẫu đăng ký trên trang web của cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan.
Theo quy định, đơn đăng ký xin gia hạn cư trú sẽ do cơ quan cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú quyết định mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký cấp phép ban đầu.
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xin gia hạn cư trú và những vấn đề liên quan (ví dụ: thời hạn nộp đơn,…) bạn có thể hỏi thêm ở trụ sở cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú.
4. Phải mất bao nhiêu lâu để có được giấy phép cư trú ở Phần Lan?
Lý do cư trú ở Phần Lan của bạn sẽ ảnh hưởng đến loại và thời hạn của giấy phép cư trú mà bạn được cấp.
Giấy phép cư trú lần đầu luôn có thời hạn xác định (hoặc giấy phép cư trú tạm thời - B hoặc giấy phép cư trú liên tục  - A), thường có hiệu lực trong vòng một năm. Nếu mục đích cư trú ở Phần Lan của bạn là đi học hoặc làm việc có thời hạn, thì giấy phép cư trú của bạn cũng có thể được cấp cho một khoảng thời gian ngắn hoặc dài tùy theo (tối đa là 2 năm).
Giấy phép cư trú cho người lao động làm thuê có thể là giấy phép cư trú tạm thời (Giấy phép B) hoặc giấy phép cư trú liên tục (Giấy phép A) tùy thuộc vào tính chất công việc. Giấy phép cư trú liên tục đầu tiên thường được cấp với thời hạn là một năm. Giấy phép cư trú tạm thời thường được cấp theo thời gian làm việc. Giấy phép cư trú cho người tự kinh doanh  thường có thời hạn là 1 năm.
Giấy phép cư trú cho người đi học luôn là giấy phép cư trú tạm thời (Giấy phép B). Nếu thời gian học tập kéo dài hơn 1 năm thì giấy phép cư trú sẽ được cấp mỗi năm một lần. Giấy phép cư trú cũng có thể được cấp 1 lần cho khoảng thời gian dài nếu thời gian học tập đã được xác định trước và các điều kiện để cấp giấy phép là hợp hệ (điều kiện đảm bảo cuộc sống và thời hạn bảo hiểm hợp lệ). Sau khi hoàn thành khóa học, các sinh viên này có thể ở lại Phần Lan nếu như có những điều kiện hợp lệ khác để xin cấp giấy phép cư trú mới.
Giấy phép cư trú được cấp trên cơ sở đoàn tụ gia đình có thời hạn giống như thời hạn của giấy phép cư trú cấp cho người bảo lãnh để họ có thể đoàn tụ gia đình. Loại giấy phép được cấp có thể sẽ là A hoặc B tùy thuộc vào loại giấy phép cư trú cấp cho người bảo lãnh.
Giấy phép cư trú vĩnh viễn có giá trị vô thời hạn. Khi hộ chiếu hết hạn, bạn cũng không cần phải làm lại đơn xin giấy phép cư trú nhưng phải đảm bảo rằng cơ quan cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú hoặc cơ quan ngoại giao Phần Lan chuyển thời hạn cư trú vào hộ chiếu mới cho bạn.
Khi bạn đã được cấp giấy phép cư trú bạn có thể sống, cư trú và di chuyển trong nội địa đất nước Phần Lan. Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép bạn có thể tự do lựa chon nơi cư trú và cũng có thể đi ra khỏi địa phận Phần Lan và quay về.
5. Khi nào tôi có thể có giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Phần Lan? Các thủ tục để đăng ký như thế nào?
Bạn có thể được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn khi bạn cư trú ở Phần Lan với giấy phép cư trú liên tục (Giấy phép A) được 4 năm mà không có gián đoạn. Nếu bạn có một vài giấy phép cư trú A có thời hạn, điều kiện để bạn có giấy phép cư trú vĩnh viễn là thời hạn cư trú của giấy phép A của bạn phải liền kề với nhau mà không có gián đoạn. Khi bạn đăng ký giấy phép cư trú vĩnh viễn (với chữ cái P trong giấy phép), giấy phép A của bạn phải còn có hiệu lực.
Căn cứ để cấp giấy phép A không nhất thiết phải duy trì trong suốt thời hạn 4 năm và có thể được thay đổi, ví dụ như từ cơ sở đi lao động thành cơ sở đoàn tụ gia đình do kết hôn. Nếu như tính chất của giấy phép cư trú thay đổi từ liên tục sang tạm thời (từ giấy phép A thành giấy phép B), giấy phép cư trú vĩnh viễn sẽ không được cấp cho tới khi bạn có giấy phép cư trú A ở Phần Lan được 4 năm mà không có gián đoạn.
Việc cư trú ở Phần Lan của bạn không nhất thiết phải hoàn tất mà không có gián đoạn trước khi bạn có thể có được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Việc cư trú của bạn sẽ được coi là không gián đoạn nếu bạn cư trú ở Phần Lan ít nhất 1 nửa thời gian có hiệu lực ghi trong giấy phép cư trú của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thông báo cho cơ quan đăng ký tại địa phương nơi bạn chuyển ra nước ngoài, giấy phép cư trú của bạn có thể sẽ bị hủy (xem thêm phần câu hỏi: Tôi có thể bị mất giấy phép cư trú ở Phần Lan không? )
Giấy phép cư trú liên tục sẽ không bị coi là gián đoạn vì vắng mặt do đi nghỉ định kỳ, đi công tác hoặc do người sử dụng lao động Phần Lan cử đi làm việc ở nước ngoài. Cư trú ở nước ngoài của thành viêc gia đình có của người được cơ sở sử dụng lao động đó cử đi cũng sẽ không bị coi là gián đoạn.
Đơn xin cấp phép cư trú vĩnh viễn phải được nộp cho cơ quan cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú. Cơ quan cảnh sát địa phương sẽ quyết định có cấp giấy phép cho bạn hay không. Các thông tin khác về việc nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn (ví dụ, thời hạn nộp đơn trước khi giấy phép cư trú hết hạn) hỏi thêm cơ quan cảnh sát địa phương nơi bạn cư trú.
Nguồn: Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
NEWSTAR VIỆT NAM
Tầng 10, tòa nhà Ford Thăng Long – 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tầng Trệt tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, quận 1, HCM
Web: http://newstarvietnam.com/ 
Email: info@newstarvietnam.com/ huong.dang@newstarvietnam.com
Tel: 0466874646 
HOTLINE: 0904 552 566 hoặc 01679 561 562 (Ms. Huong)

0 nhận xét: