Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Học Nội trú chỉ với học phí dưới $20 000


12 trường có học phí dưới $20 000 bao gồm cả học phí, phòng ngủ...

School name
School type
Number of Student
Tuition
Academics
AP courses
Co -ed , 9-12
40
$9,000
Bible, Math, Science, English, History, Computers, Physical Education, Journalism, Drama
None
Co -ed , 9-12
620
 $7,600
15 IB courses. International Baccalaureate program.
None
Boys, 9-12
220
 $9,175
 Computer Science, Fine Arts, Foreign Language, Language Arts, Mathematics, Natural Science, Practical Arts, Social Studies, Theology
10
Co -ed , 9-12
870
$11,732
College preparatory
None
Hillcrest Lutheran Academy, Fergus Falls, MN
Co -ed , 9-12
203
$14,025
College preparatory
5
Co -ed , 6-12
237
$16,270
College preparatory
3
Co -ed , 7-12
237
 $18,080
College preparatory
4
Co -ed , 9-12
135
$18,500
College preparatory
12
Excelsior School, Pasadena, CA
Co -ed , 9-12
60
$18,650
College preparatory
6
Camden Military Academy, Camden, SC
Boys, 7-12
302
$19,995
  College preparatory
18
Valley International Academy, Campbell, CA
Boys, 7-12
302
$20,000
None
8
Advanced Academy of Georgia, Carollton, GA
Co -ed , 11-12
100
$9,000
Accelerated college preparatory.
30

Nguồn: boardingschoolreview.com

NEWSTAR VIỆT NAM
Tầng 10, tòa nhà Ford Thăng Long – 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0466874646 hoặc 098 5578686 (Ms.Hương)
Văn phòng Đại diện phía Nam
30/1C Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909885373

0 nhận xét: