Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Danh sách các trường Đại học Mỹ sinh viên Việt Nam được nhận vào năm học 2014

5 Agnes Scott College - Ams '14 (EA), CNN (EA), US Boarding School (RD), Văn PTNK '14, LHP '14
3 Allegheny College - KC4 PTNK '14, CT LHP '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
3 Amherst College - A1 Ams '14 (RD), LHP '13, CNN '13/UWC Atlantic '14
2 Arizona State University - Ams '14 (RD), PĐP '13/Lincoln '14  
8 Augustana College - KC4 PTNK '14, PTNK '13 (RD), LHP '13, TH Thực hành ĐHSP '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD), Quốc Học Huế gap year (RD), LHP '14 (RD), TĐN '14
1 Austin College - A1 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh '14 (RD)
1 Ball State University - Phan Đình Phùng (HN) '14 (RD)
4 Bard College - A1 Ams, Singapore, PTNK '13, A Lomonoxop
2 Bates College - A1 Ams '14 (RD), UWC Pearson College '13
3 Baylor University - KC4 PTNK '14, Brethren Christian High School '14, A2 PTNK '14 (RD)
2 Bennington College - H1 Ams '14, Kim Liên '14 (RD)
3 Bentley University - KC4 PTNK '14 (RD), Trinity-Pawling School '14 (ED), LHP '14 (RD)
5 Boston University - Northfield Mount Hermon '13, St. Andrew’s School '14 (RD), SSIS '14, US Boarding School (RD)
1 Bowdoin College - TĐN (living in USA)
3 Brandeis University - 1 A2 Ams, Trinity-Pawling School '14
4 Brown University - UWC India '14 (ED), CNN '13/UWC Atlantic '14 (RD), A1 Ams '14 (RD), SAJC Singapore
1 Bryant University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
6 Bryn Mawr College - 1 A1 Ams '14 (ED), 1 M43 CNN (ED), 2 A1 Ams '14 (RD), A1 Ams '13 (ED), H1 Ams '13 (ED)
6 Bucknell University - Tin Ams '13, L1 Ams '14, L2 Ams '14 (ED2), A2 Ams (ED2), KC4 PTNK '14, CNN '13/UWC Atlantic '14
2 Calvin College - Lương Thế Vinh (Đồng Nai), LHP '14
1 Caldwell College - LHP '14 (RD)
2 Carroll University - LHP '14, THPT chuyên KHTN '14 (RD)
2 Chapman University - LHP '14 (RD) (Chancellor Scholarship), PTNK '14 (RD)
9 Clark University - PTNK '14, H1 Ams '14, LHP '13, TĐN '14 (RD), Quốc Học Huế gap 2 years (EA), Văn PTNK '14 (RD), CT LHP '13, PTNK '13, SAJC Singapore '14 (RD)
1 Coe College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14
2 Colby College - UWC India '14 (ED), UWC Pearson College '13
4 Colby-Sawyer College - CNN (EA), KC4 PTNK '14, CA LHP '14, Anh PTNK '14  
1 College of Saint Benedict - TĐN '14
4 College of Wooster - Anh TH Thực hành ĐHSP '14 (ED), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, LHP '14, Văn Ams '14 (ED)
5 Colgate University - A1 Ams '14 (ED), A2 Ams '14 (RD), 2 A1 Ams '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14
6 Columbia University – 1 H1 Ams, 1 A1 Ams/UWC Norway '14, 1 A1 Ams '13/Loomis Chaffee '14, 1 Ams ASSIST, 1 AJC Singapore, 1 Taft School '14
3 Connecticut College - A1 Ams (ED), C43 CNN (ED), Van Ams '13 (ED)/ KUA '14 (ED)
4 Cornell University - A1 Ams, NUS High Singapore '13, Tổng Hợp, HUS-HSGS Biology '14 (RD)
1 CU Boulder - Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
1 CUNY Baruch College - LTV '13
2 Dartmouth College - A1 Ams (ED), US Boarding '14 (ED)
4 Denison University - 1 H1 Ams '14, 1 H43 CNN (ED1), 1 M43 CNN (ED2), 1 A2 Ams '14
1 DePaul University - US Boarding School (RD)
14 DePauw University - A1 Ams, KC4 PTNK '14 (RD), KC4 PTNK '14, 3 H1 Ams '14, LHP (RD), TH thực hành ĐHSP '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, TĐN '14, CE Ams '14 (EA), School of the Future '14 (RD), A1 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh '14 (ED), A4 PTNK '13
11 Dickinson College - A1 Ams '14 (ED), A2 Ams '14 (ED), 1 C43 CNN (ED), 1 Anh-Trung Ams (ED), Toán PTNK '14 (ED), Văn PTNK '14 (ED2), Anh PTNK '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, H43 CNN, Tran Dai Nghia '14 (ED), School of the Future '14 (RD)
1 Drake University - LHP '14 (RD)
10 Drexel University - LTV '13, Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, Brethren Christian High School '14, LHP '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, 3 TĐN '14 (EA), A2 Ams '14, Nguyễn Thượng Hiền '13 (EA)
1 Drury University - Auckland International College '14 (RD)
3 Duke University - A1 Ams '14 (RD), PTNK '14 (Karsh Scholarship), CNN '13/UWC Costa Rica '14 (off waitlist)
1 Earlham College - LHP '14 (RD)
1 Elizabethtown College - LTV '13 (RD)
2 Fairleigh Dickinson University - 2 CA LHP '14
4 Fordham University - Trinity Pawling School '14, LHP '14 (RD), US Boarding School (RD), Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
7 Franklin and Marshall - A2 Ams '14 (RD), L1 Ams (RD), CT LHP '13, B43 CNN (RD), L2 Ams '14 (ED2), Anh PTNK '14 (RD), A43 CNN (RD)
5 Furman University - CT LHP '14 (RD), A2 Ams '14, Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD), A4 PTNK '13, SAJC Singapore '14 (RD)
2 Georgetown University - Taft School '14, CNN '13 / Tabor Academy '14
4 George Washington University - St. Andrew’s School '14 (RD), SSIS '14, US Boarding School (RD), PTNK '14 (RD)
2 Georgia Institute of Technology - PTNK '13, CNN '13 / US Boarding School '14 (EA)
4 Gettysburg College - A2 Ams, CNN, NTMK (HCM), A1 CSP '14
1 Goucher College - A4 PTNK '13
3 Grinnell College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, A1 Ams, Anh 1 CSP (ED)
6 Gustavus Adolphus College - TH Thực hành ĐHSP '14, A1 Ams '14, A5 Kim Liên '14 (RD), A1 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh '14 (RD), St. Athony’s High School '14 (RD). HN Ams IT '12 (EA)
1 Hamilton College - HN-Ams '13/US Boarding '14 (RD)
1 Hanover College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
3 Harvard University - T1 Ams (SCEA), 1 PTNK (SCEA, hoc o Singapore), NJC Singapore/Ams (RD)
1 Harvey Mudd College - TĐN (living in USA)
6 Hendrix College - PTNK '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, Phan Đình Phùng (HN) '13/Lincoln '14, LHP '14, A2 Ams '14, CT LHP '13
1 Hillsdale College - CE Ams '14 (RD)
2 Hobart & William Smith College - Ams '14 (ED), A2 Ams (ED1)
1 Hollins University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
1 Hood College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (EA)
8 Hope College - LHP '14 (RD), TH Thực hành ĐHSP '14, LHP '14, TĐN '14, 2 H1 Ams '14, 1 CVA  
1 Howard University - B43 CNN (RD)
1 Illinois Institute of Technology - Nguyễn Thượng Hiền '13 (EA)
7 Illinois Wesleyan University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, LHP '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14 (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD), CT LHP '13, Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD), Quốc Tế Á Châu (HCMC)/Rossall School UK '14
1 Indiana Bloomington University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
1 Iona College - LTV '13
2 Ithaca College - SAJC Singapore (RD), School of the Future '14 (RD)
1 James Madison University - NTMK '14
2 John Carroll University - A2 Ams '14, A1 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh '14 (EA)
2 Johns Hopkins University - H1 Ams, SSIS '14
5 Juniata College - Ams '13, Ams '14 (RD), CSP '14, Ams '13 (RD), A2 Ams '14
6 Kalamazoo College - 2 Ams '13 (EA), CSP gap year (EA), 2 LHP '14 (RD), CSP '14 (RD)
1 Kent State University - Auckland International College '14 (RD)
1 Kenyon College - A1 Ams
7 Knox College - 2 Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, KC4 PTNK '14, Ams '13 (EA), Quốc Học Huế gap year (EA), LHP '14, Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
4 Lafayette College - 1 A1 Ams '14 (ED), 1 CT LHP (ED), 1 A1 Ams '14 (RD), 1 A2 Ams '14 (RD)
1 La Salle University - CT LHP '14 (Honor Program)
1 Lawrence Technological University - CA LHP '14
8 Lawrence University - 2 A1 Ams, B43 CNN (RD), 3 LHP '14 (RD), CNN '13//UWC Atlantic '14, Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
4 Lehigh University - 1 A1 Ams '14 (ED), 1 A2 Ams '14 (ED), Toán PTNK '14 (RD), US Boarding School (RD)
3 Liberty University - CA LHP '14, CT LHP '14, CA LHP '14
3 Loyola Marymount University - 2 LHP '14 (RD), PTNK '14 (RD)
9 Luther College - 2 Toán LHP '14, 1 LHP '14, KC4 PTNK '14, LHP '13, Phan Đình Phùng (HN) '13/Lincoln '14, Ams '13 (RD), LHP '14 (RD), Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
7 Lycoming College - 1 Tin LHP '14, 1 A2 Ams '14
9 Macalester College - A1 Ams '14 (ED), A1 Ams (RD), A1 Ams '13/UWC Norway (RD), 2 NZ & US boarding (ED2), 2 US boarding (RD), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, SAJC Singapore (RD)
2 Marquette University - CT LHP '13, Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
2 McDaniel College - CA LHP '14 (RD), Anh PTNK '14
1 Mercyhurst University - LHP '14 (RD)
2 Messiah College - LTV '13, CA LHP '14
1 Miami University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14
1 Michigan Technological University - St. Anthony’s High School '14 (RD)
2 Middlebury College - UWC Costa Rica '14, CNN '13/UWC Atlantic '14
3 Millsaps College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, 2 CA LHP '14
1 Minerva Schools at KGI - TĐN '13 (RD)
1 MIT - Lý Lam Sơn Gifted High School '12 (RD)
1 Monmouth College - Văn CVA '14 (RD)
13 Mount Holyoke College - 1 M43 CNN (ED), 1 K42 CNN (ED), 1 A2 Ams (ED), 3 A1 Ams, Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, H1 Ams '14, CSP gap year (ED 2), TĐN '14 (RD), Nga Ams '14 (ED2), TĐN '14 (ED), TĐN (living in USA)
1 Muhlenberg College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14
1 Nazareth College - LTV '13
1 North Carolina State University - Văn PTNK '14 (RD)
6 Northeastern University - 1 Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14 (Honor Program), 1 Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD), ISHCMC American Academy '14 (RD), AmIS '14 (RD), Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
1 Northwestern - AmIS '14 (RD)
1 Northwestern Oklahoma State University - Ams '14 (EA)
2 New York University - UWC Pearson College '13, A2 Ams '13/George School '14 (RD)
1 NYU Abu Dhabi - UWC Norway '14
1 Oberlin College - Trung Ams
9 Ohio Wesleyan University - A1 CSP (EA), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, PTNK '13, 2 CA LHP '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu (EA), 2 Anh PTNK '14, CT LHP '13
1 Oregon State University - CA LHP '14
1 Philadelphia University - NTMK '14
1 Pomona College - US boarding school
2 Princeton University SCEA - T1 Ams, Tran Dai Nghia (living in USA)
5 Providence College - Nguyễn Thượng Hiền '14 (HCM) (RD), LHP '14 (RD), 2 US Boarding School (RD), Nguyễn Thượng Hiền '13 (EA)
1 Purdue University - US Boarding School (RD)
2 Quinnipiac University - Lương Thế Vinh (Đồng Nai), St. Anthony’s High School '14 (RD)
4 Randolph College - KC4 PTNK '14, CA LHP '14, Anh PTNK '14, Lương Thế Vinh (Đồng Nai)
1 Randolph-Macon College - CA LHP '14
2 Reed College - H2 Ams, Ams '13
1 Rice University - Toán PTNK '14 (RD)
2 Rochester Institute of Technology - Erie First Christian Academy '14/LHP, Ams '14 (ED)
1 Saint Anselm College - Anh-Nga Ams (RD)
2 Saint Mary’s - CNN (RD), TĐN '14
2 San Diego Miramar College - VTS '13, PTNK
1 Seattle University - 1 PĐP '13/Lincoln '14
1 Sewanee, The University of the South - A1 Ams
3 Skidmore - A2 Ams (ED), CNN '13/UWC Atlantic '14, UWC Pearson College '13 (Full Scholarship)
2 Smith College - A2 Ams '14 (ED), A1 Ams '14 (RD)
1 Soka University - A1 Ams (EA)
3 Southern Methodist University - SSIS '14, CE Ams '14 (RD), A2 PTNK '14 (RD)
1 Southwestern University - St. Anthony’s High School '14 (RD)
2 Stanford University - Toán PTNK '14 (RD), CT Tổng Hợp '08
1 Stony Brook University - St. John the Baptist School '14 (RD)
1 St. Francis College - LTV '13 (RD)
1 St. Louis University - Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
1 St. Norbert College - LHP '14
2 St. John’s University - CA LHP '14 (Ozanam Scholar Program), A2 Ams '14
3 St. Olaf College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, Hoa PTNK '14 (RD), A4 PTNK '13
1 Suffolk University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
1 SUNY Buffalo - Nguyễn Thượng Hiền '13 (RD)
3 SUNY Stony Brook University - PTNK '14, LHP (RD), PTNK '13
4 Swarthmore College - A1 Ams '14 (ED), SSIS '14 (ED2), Trần Đại Nghĩa, TĐN (living in USA)
2 Syracuse University - ISHCMC American Academy '14 (RD), A2 PTNK '14 (RD)
1 Temple University - H43 CNN
1 Texas A&M - PTNK A2 '13/KC4 '14 (RD)
15 Texas Christian University - A2 PTNK '13, KC4 PTNK '14 (EA), SSIS '14, H1 Ams '14, Ams '13 (ED), Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, TĐN '14, A2 Ams '14, CT LHP '13, A2 PTNK '14 (EA2), Nguyễn Thượng Hiền '13 (EA), PTNK '13, 2 Anh PTNK '14 (RD), Anh-Nga Ams '14
2 Transylvania University - D1 TH Thực hành ĐHSP TP. HCM '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
7 Trinity College - 2 A1 Ams '14 (ED), 2 A2 Ams '14 (ED), A43 CNN (ED), Trinity-Pawling School '14, PTNK '13
5 Trinity University - H1 Ams '14, Phan Đình Phùng (HN) '13/Lincoln '14, Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, SSIS '14, PTNK A2 '14 (RD)
4 Tufts University - 2 A1 Ams '14 (ED), 1 A1 Ams (RD), AJC Singapore (ED)
1 Tulane University - A1 Ams (EA - Presidential Scholarship)
5 UC Berkeley - SSIS '14, Ams '13, CSP gap year (deferred ED-RD), Valley Christian HS '14, AmIS '14 (RD)
3 UCLA - SSIS '14, Hung Vuong, SAJC Singapore (RD)
1 UC Davis - ISHCMC American Academy '14
3 UC Irvine - Brethren Christian High School '14, French School Alexandre Yersin '14 (RD), St. Anthony’s High School '14 (RD)
2 UC San Diego - Brethren Christian High School '14, PTNK '13
3 Union College - A1 Ams (ED2), A2 Ams (ED2), CE Ams '14
1 University of Colorado - A2 PTNK '14 (RD)
2 University of Chicago - A1 Ams '14 (EA), US Boarding '14 (EA)
1 University of Cincinnati - PTNK (RD)
1 University of Delaware - PTNK '13
1 University of Detroit Mercy - A1 Ams
1 University of Iowa - Phan Đình Phùng (HN) '14 (RD)
2 University of Kentucky - NTMK '14, ISHCMC American Academy '14 (RD)
1 University of Louisiana Lafayette - Phan Đình Phùng (HN) '13/Lincoln '14
6 University of Massachusetts at Amherst - LHP (RD), LHP '14 (RD), Erie First Christian Academy '14/LHP, Văn PTNK '14, US Boarding School (RD)
2 University of Michigan - BIS '14 (RD), CNN '13 / US Boarding School '14 (EA)
3 University of Mississippi - KC4 PTNK '14, LHP '13
10 University of Minnesota-Twin Cities - Ams '13, D1 LHP '14, D1 TH Thực hành ĐHSP '14, A2 Ams, PTNK '13, Nguyễn Thượng Hiền '14 (RD), LHP D2, Toán PTNK '14, SAJC Singapore (RD), TĐN '12/Exchange student in KS (US)
1 University of North Carolina - PTNK '14
1 University of North Carolina Chapel Hill - US Boarding '14 (RD)
4 University of Notre Dame - Quốc học Huế (EA), CSP (gap year) (EA), PTNK '14 KC, KC4 PTNK '14
2 University of Oregon - Auckland International College '14 (RD), The Newman School Boston '14 (RD)
1 University of Pennsylvania - A1 Ams '14 (RD)
1 University of Pittsburgh - PĐP '13/Lincoln '14
1 University of Richmond - A1 Ams
1 University of Rochester - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14 (RD)
1 University of Scranton - LHP '14 (RD)
1 University of South Florida - Auckland International College '14 (RD)
2 University of Texas at Austin - KC4 '14 PTNK (EA), A2 PTNK '14 (RD)
5 University of Texas at Dallas - LHP '14 (RD), 2 Anh PTNK '14 (RD), CE Ams '14, A2 PTNK '14 (Rolling)
1 University of Tulsa - Lê Quý Đôn Vũng Tàu (RD)
1 University of Virginia - CNN '13 / US Boarding School '14 (RD)
1 University of Washington - A2 PTNK '14 (RD)
1 University of Wisconsin-Madison - PTNK '13
1 University of Wisconsin in Eau Claire - St. Paul School '14 (RD)
2 Vanderbilt University - M43 CNN (ED), SJII Singapore (ED)
2 Vassar College - CA LHP '13 (ED 1), Trung Ams
2 Villanova University - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14, Anh PTNK '14
5 Wabash College - Nga Ams, H1 Ams '14, ACS (IndeSingapore (RD), LHP '14, CT LHP '13
1 Wartburg College - LHP '14 (RD)
1 Washington & Lee University - SSIS '14
2 Wellesley College - A1 Ams '14 (RD), TĐN (living in USA)
1 Wesleyan University - Nguyen Hue High School for the gifted
1 Westminster College - A1 Chuyên Hạ Long Quảng Ninh '14 (RD)
1 Whittier College - Toán PTNK '14 (EA)
2 Willamette University - Ams '13
3 Williams College - T1 Ams '14 (RD), SISS '13, TĐN (living in USA)
1 Wittenberg College - Lê Quý Đôn Vũng Tàu '14
11 Worcester Polytechnic Institute - Tổng Hợp, L2 Ams, LHP (RD), PTNK '13 (ED), CA LHP '14 (RD), A2 Ams '14 (EA), 3 US Boarding School (RD), PTNK '13, SAJC Singapore (RD)
3 Yale-NUS College - CT LHP '13, THPT Vũng Tàu '12/AIC '14, NJC Singapore/Ams
2 Yale University - A1 Ams '14 (RD), NJC Singapore/Ams (SCEA)

Number of schools: 205
Number of offers: 574

Liên hệ Đại diện trường tại Việt Nam
Tại Hà nội
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Ford Thăng Long - 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội
Email: huong.vu@newstarvietnam.com
Tel: 844-66874646 - Hotline: 0985578686
Văn phòng tại Hồ Chí Mình
Lầu trệt, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 08- 222 022 68 - 098 557 8686

0 nhận xét: