Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Chuẩn bị đơn dành cho giáo viên

1.  Chọn giáo viên

Những giáo viên điền đơn chính là những giáo viên viết thư giới thiệu cho bạn. Vì vậy việc chọn giáo viên điền đơn thực chất là chọn giáo viên viết thư giới thiệu.
2. Hướng dẫn chung
- Bạn có thể hoàn thành các đơn dành cho giáo viên bằng cách sử dụng hệ thống CommonApp dành cho giáo viên hoặc bằng cách tải các đơn này về máy và tự hoàn thành trên máy hoặc in ra và điền bằng tay.
Để điền các đơn dành cho giáo viên qua hệ thống CommonApp, học sinh phải mời (invite) mộtCounselor - ở Việt Nam là giáo viên chủ nhiệm - và một hoặc hai Teacher - ở Việt Nam là giáo viên bộ môn - bằng cách điền email giáo viên ở trong chỗ Manager Recommenders trong CommonApp dành cho học sinh. Sau đó, giáo viên phải vào email, mở thư thông báo của CommonApp, và chọn Submit Online. CommonApp sẽ tạo một tài khoản và mật khẩu dành cho giáo viên này trong hệ thống CommonApp dành cho giáo viên. Giáo viên sẽ dùng tài khoản này để điền đơn dành cho giáo viên. Trong tài khoản này, giáo viên sẽ có danh sách các học sinh đã invite giáo viên và các đơn cần hoàn thành đối với mỗi học sinh. Để các đơn này xuất hiện trong tài khoản của giáo viên, học sinh phải hoàn thành phần Education, mời giáo viên ở phầnManager Recommenders, và khai báo giáo viên ở phần Counselor/Teacher trong tài khoản CommonApp của học sinh.
Nếu giáo viên không muốn điền đơn dành cho giáo viên qua mạng mà muốn dùng bản giấy, học sinh vẫn phải invite giáo viên qua email. Sau đó, giáo viên phải vào email của giáo viên và chọn phương án Opt Out. Lúc này các đơn dành cho giáo viên sẽ xuất hiện trong phần Assign Recommenders của học sinh dưới dạng các file PDF. Học sinh và giáo viên nên hoàn thành các đơn này trên máy tính để dễ chỉnh sửa thông tin. Để có thể điền thông tin vào một file PDF, học sinh và giáo viên phải có chương trình chỉnh sửa file PDF trong máy, ví dụ như Foxit Reader, Nitro Reader, hoặc Adobe Acrobat Reader XI. Khi điền đơn giấy, bạn và giáo viên không bị bắt buộc phải điền hết tất cả các chỗ trống trong các đơn. Nói cách khác, nếu chỗ trống nào không áp dụng với trường hợp của bạn và của giáo viên của bạn, bạn và giáo viên có thể bỏ trống chỗ đó hoặc điền N/A (Not Available).
- Trong trường hợp bạn hoặc giáo viên dùng bản giấy, bạn nên in các đơn này với số lượng nhiều hơn số trường bạn cần và xin chữ kí của giáo viên với tất cả các bản này một lúc. Trong trường hợp hồ sơ của bạn bị thất lạc, bạn vẫn có một vài bản dự phòng, và bạn không cần phải đi xin chữ kí của giáo viên lần nữa.

3. Secondary School Report

3.1. Điền đơn qua CommonApp

Profile - Personal details - Title: Bạn điền “Counselor”.
Profile - School details - School lookup: Chỉ có các trường trung học quốc tế mới xuất hiện trong danh sách trường của CommonApp. Vì vậy, nếu bạn không học trường quốc tế, bạn chỉ cần tìm tên trường và bấm vào kết quả “ I don’t see the college I am looking for on this list.”
Profile - School profile - Graduating class size: Bạn điền số học sinh của khối 12. Con số này không cần phải chính xác, mà chỉ cần là số ước lượng.
Profile - School profile - Are classes taken…: Nếu bạn học trung học Việt Nam, hãy chọn No.
Profile - School profile - Graduation date: Ngày bạn tốt nghiệp không đồng nghĩa với ngày bế giảng hoặc ngày bạn rời trường. Đối với một số hệ thống giáo dục, ví dụ như trung học Việt Nam, để chính thức tốt nghiệp, bạn cần trải qua một kì thi, nhận được kết quả của kì thi đó, và kết quả phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Vì vậy bạn nên điền ngày bạn nhận được kết quả thi tốt nghiệp nếu bạn có trải qua kì thi này. Nếu bạn học trung học Việt Nam, bạn nên ghi ngày 30/6. Bạn không nên ghi ngày bế giảng của trường (một ngày trong tháng 5) vì câu này hỏi về ngày bạn tốt nghiệp, và bạn chính thức tốt nghiệp trung học vào cuối tháng 6.
Profile - School profile - Attach...: Phần này không bắt buộc nên bạn không cần gửi kèm bản giới thiệu về trường. Trong trường hợp bạn có gửi kèm, do các trường trung học Việt Nam không có bảng giới thiệu chính thức về trường bằng tiếng Anh (school profile) nên bạn không cần lo về chuyện sự khác nhau của các bảng giới thiệu của học sinh cùng một trường ảnh hưởng đến hồ sơ của bạn.
School Report - Class rank - How do you…: Nếu bạn học trung học Việt Nam, hãy chọnNone. Class trong chương trình học ở trung học phổ thông Mỹ nói đến toàn bộ học sinh thuộc cùng một khối, và Class Rank là thứ hạng của học sinh so với toàn thể học sinh trong khối đó. Ở Việt Nam, các trường trung học phổ thông không xếp hạng học sinh theo khối.
School Report - GPA: Nếu bạn học ở trường trung học Việt Nam thì bạn không cần điền vào phần này vì phần này không áp dụng cho các trường ở Việt Nam. Các khái niệm cumulative GPA, passing marks, và weighting chỉ áp dụng cho điểm trung bình tính trên thang 4.0. Bạn chỉ cần tải bảng điểm lên trong phần Transcript. Bạn cũng không cần gửi bản giải thích về cách chấm điểm của giáo dục Việt Nam vì ở các văn phòng tuyển sinh luôn có những nhân viên phụ trách riêng và biết rõ về hệ thống giáo dục của các vùng miền khác nhau trên thế giới.
School Report - Curriculum - In comparison…: Nếu bạn học trung học Việt Nam, hãy chọnPrefer not to respond, vì ở trung học Việt Nam học sinh không được tự lựa chọn môn học (course selection).
School Report - Ratings: Đối với những phần giáo viên không biết rõ / không có cơ sở đánh giá về bạn, giáo viên nên chọn No basis.
School Report - Written Evaluation: Giáo viên trung học Việt Nam thường không có thời gian và kinh nghiệm cho việc viết thư giới thiệu, cũng như thời gian cho việc tìm hiểu học sinh trên lớp để biết rõ về cá nhân từng người, và hội đồng tuyển sinh các trường đại học Mỹ biết điều này. Vì vậy, bạn nên trung thực khi điền phần này. Nếu giáo viên của bạn chỉ nhận xét bạn trong một vài câu hoặc chữ, hãy ghi đúng như vậy. Nếu giáo viên của bạn không viết thư giới thiệu cho bạn, đừng tự viết và ghi vào phần này, mà hãy chọn I am unable to provide evaluation for this student và I do not have sufficient personal knowledge of this student. Bạn không cần xin chữ kí của giáo viên cho thư giới thiệu. Nếu bạn có file word, bạn có thể tải thẳng file lên CommonApp. Nếu bạn tải bản scan, bạn cần làm cho file có kích thước nhỏ hơn 500kb.
School Report - Transcript - Current or …: Bạn bắt buộc phải tải file định dạng .pdf và có kích thước nhỏ hơn 500kb. Nếu file của bạn có kích thước lớn hơn 500kb, bạn nên dùng Photoshop hoặc nhờ người quen biết sử dụng Photoshop làm giảm kích thước của ảnh. Nếu bạn đăng lên một tập tin không phải là học bạ, tài khoản Counselor sẽ bị đóng.
School Report - Transcript - Please indicate: Nếu năm học của bạn bắt đầu vào mùa thu, ví dụ như trung học Việt Nam, lúc nộp đơn, bảng điểm của bạn sẽ không có điểm của năm cuối cấp. Vì vậy bạn hãy chọn Final junior year grades.
Fee Waiver - Economic need - The student…: Bạn hãy chọn dòng cuối cùng “Other request from high school principal, high school counselor, financial aid officer, or community leader”.Lưu ý: Bạn hoặc giáo viên vẫn phải gửi fee waiver qua mạng hoặc qua bưu kiện. Nói cách khác, lựa chọn của bạn ở phần này không có giá trị như một fee waiver.

3.2. Điền đơn giấy


Contacts - School/CEEB: Các trường trung học phổ thông công lập ở Việt Nam không có mã này, vì vậy bạn hãy điền N/A.
School Profiles - College Bound: Phần này hỏi về phần trăm học sinh của trường học ở các đại học 4 năm và 2 năm sau khi tốt nghiệp. Các trường trung học phổ thông ở Việt Nam thường không có thống kê về các số liệu này, vì vậy bạn nên điền N/A.
School Profiles - First Gen: Phần này hỏi về phần trăm học sinh đầu tiên học trung học phổ thông trong tất cả các thế hệ của gia đình của học sinh đó. Các trường trung học phổ thông ở Việt Nam thường không có thống kê về các số liệu này, vì vậy bạn nên điền N/A.
School Profiles - Socioeconomic School Profiles - Financial Aid: Hai phần này không áp dụng cho các trường trung học phổ thông Việt Nam nên bạn hãy điền N/A.
School Profiles - Attached Grades: Phần này hỏi về các năm học xuất hiện trong bảng điểm. Đối với học sinh thuộc những trường có năm học bắt đầu vào mùa thu, ví dụ như trung học Việt Nam, tại thời điểm tuyển sinh học sinh chỉ có điểm của lớp 10 và 11 nếu như đang bắt đầu năm 12. Vì vậy, nếu bạn đang bắt đầu năm 12 tại thời điểm nộp đơn, hãy chọn 11: Final. Nếu bạn đã tốt nghiệp trung học tại thời điểm nộp đơn, hãy chọn 11: Final và 12: Final.
School Profiles - Graduation: Ngày bạn tốt nghiệp không đồng nghĩa với ngày bế giảng hoặc ngày bạn rời trường. Đối với một số hệ thống giáo dục, ví dụ như trung học Việt Nam, để chính thức tốt nghiệp, bạn cần trải qua một kì thi, nhận được kết quả của kì thi đó, và kết quả phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Vì vậy bạn nên điền ngày bạn nhận được kết quả thi tốt nghiệp nếu bạn có trải qua kì thi này. Nếu bạn học trung học Việt Nam, bạn nên ghi ngày 30/6. Bạn không nên ghi ngày bế giảng của trường (một ngày trong tháng 5) vì câu này hỏi về ngày bạn tốt nghiệp, và bạn chính thức tốt nghiệp trung học vào cuối tháng 6.
School Profiles - To be completed by...: Phần này được dành cho các trường trung học phổ thông quốc tế mà không có chương trình AP, chứ không dành cho các trường trung học phổ thông nằm ngoài nước Mỹ nói chung. Vì vậy, nếu bạn học ở trung học công lập Việt Nam, bạn hãy bỏ qua phần này.
Academics - Class rank: Class trong chương trình học ở trung học phổ thông Mỹ nói đến toàn bộ học sinh thuộc cùng một khối, và Class Rank là thứ hạng của học sinh so với toàn thể học sinh trong khối đó. Ở Việt Nam, các trường trung học phổ thông công lập không được phép xếp hạng học sinh theo khối. Vì vậy nếu bạn học trung học Việt Nam, bạn hãy điền N/A.
Academics - Cumulative GPA: Phần này không áp dụng cho điểm của hệ thống trung học Việt Nam, nên bạn hãy điền N/A. Các khái niệm cumulative GPA, passing marks, và weightingchỉ áp dụng cho điểm trung bình tính trên thang 4.0. Bạn chỉ cần tải bảng điểm lên trong phầnTranscript. Bạn cũng không cần gửi bản giải thích về cách chấm điểm của giáo dục Việt Nam vì ở các văn phòng tuyển sinh luôn có những nhân viên phụ trách riêng và biết rõ về hệ thống giáo dục của các vùng miền khác nhau trên thế giới.
Academics - In comparision...: Nếu bạn học trung học Việt Nam, bạn hãy điền N/A, vì ở trung học Việt Nam học sinh không được tự lựa chọn môn học (course selection).
4. Teacher Evaluation
Written Evaluation: Tương tự như ở trên, bạn nên trung thực khi điền phần này. Nếu giáo viên của bạn chỉ nhận xét bạn trong một vài câu hoặc chữ, hãy ghi đúng như vậy. Nếu giáo viên của bạn không viết thư giới thiệu cho bạn, đừng tự viết và ghi vào phần này, mà hãy chọn I am unable to provide evaluation for this student và I do not have sufficient personal knowledge of this student.
List the courses: Bạn có thể ghi "I taught this student [tên môn học] in [năm] and [năm], which are equivalent to his [số thứ tự] and [số thứ tự] grades.
Ratings: Đối với những phần giáo viên không biết rõ / không có cơ sở đánh giá về bạn, giáo viên nên chọn No basis. Ví dụ, một giáo viên dạy môn Toán mà có thể đánh giá Quality of Writing của học sinh là Outstanding thì sẽ không phù hợp.

5. Cách gửi các loại đơn của giáo viên
- Nếu bạn in các đơn này ra và nhờ giáo viên hoàn thành, bạn phải gửi qua đường bưu kiện. Đối với School Report và Teacher Evaluation, bạn nhớ cho đơn vào chung phong bì chung với thư giới thiệu, và nhờ giáo viên kí niêm phong.


Quý vị cần hỗ trợ, xin liên hệ:

NEWSTAR VIETNAM
HCM: Tầng trệt tòa nhà ROSANA, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08-222 022 68 – Hotline: 09096649986
HN: Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu giấy, Hà nội
Tel: 844- 66874646 - 84-985578686

0 nhận xét: