Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Chuẩn bị International Student Financial Aid Application (ISFAA)

1. Hướng dẫn điền ISFAA

- Bài viết chỉ đề cập đến các mục cần chú ý chứ không đề cập đến tất cả các mục trong ISFAA.
- Để tải ISFAA, bạn hãy tìm trên google cụm từ “ISFAA” cùng với năm mà bạn đang nộp đơn cộng 1 và cộng 2. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn vào cuối năm 2013, bạn hãy tìm theo cụm từ “ISFAA 2014-2015”. Nếu bạn không ghi rõ năm trong khi tìm, bạn có thể sẽ tải về bản 2013-2014, và bản này là không hợp lệ.
- Đối với những câu hỏi mà bạn không có thông tin để điền, bạn hãy ghi “0” hoặc “N/A”, chứ không nên để trống.
2. Your permanent address: Nếu bạn ở cùng với gia đình của bạn, bạn chỉ cần điền địa chỉ nhà bạn. Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ gia đình bạn. Bạn không cần điền địa chỉ nhà trong hộ khẩu nếu địa chỉ nhà trong hộ khẩu khác với địa chỉ nhà bạn.
4. Your mailing address: Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ nơi bạn đang ở. Đây là địa chỉ mà thư và tài liệu của các trường sẽ được gửi đến trong trường hợp bạn điền vào phần này. Nếu bạn không điền phần này, thư và tài liệu sẽ được gửi đến địa chỉ trong phần Your permanent address.
8. Expected visa type: Hầu hết học sinh Việt Nam sang Mỹ học nhận visa dạng F-1 nên bạn hãy đánh dấu vào ô F-1.
9. When do you…: Nếu bạn dự định nhập học vào học kỳ mùa thu, bạn hãy điền “08” vào phần tháng. Nếu bạn dự định nhập học vào học kỳ mùa xuân, bạn hãy điền “01”.
10. List below…: Các trường đại học Mỹ thường không liên lạc với nhau để kiểm tra hồ sơ tài chính của một học sinh mà không có thông báo và sự đồng ý của học sinh vì chỉ có trường nhận hồ sơ của học sinh mới được phép sử dụng thông tin trong hồ sơ đấy. Vì vậy các trường bạn liệt kê ra ở đây nhìn chung không ảnh hưởng gì đến việc nhận hỗ trợ tài chính của bạn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, bạn chỉ nên điền tên của trường nhận đơn ISFAA này, và điền N/A vào tất cả các ô còn lại. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn cho trường Bates và Hamilton, và cả hai trường này đều yêu cầu ISFAA, bạn chỉ cần điền “Bates” vào câu 10 của ISFAA cho trường Bates và “Hamilton” vào câu 10 của ISFAA cho trường Hamilton.
12. What is your...: Bạn hãy điền tình trạng hôn nhân của bố mẹ hoặc người giám hộ. Separated là ly thân nhưng chưa ly dị. Divorced là đã ly dị. Widowed là một trong hai hoặc cả hai phụ huynh đã mất, bất kể tình trạng hôn nhân.
15. How many people...: Bạn cần tính cả phụ huynh vào số người phụ thuộc vào thu nhập của phụ huynh.
16. Family Member Listing: Bạn cần điền chính xác số tiền gia đình chi cho việc học tập của thành viên gia đình ở hai cột “Amount of parents’ contribution” để có thể tính được chính xác tổng chi tiêu dành cho giáo dục ở  sẽ được dùng cho câu 29 Section E.
17. What documentation…: Bạn cần khai báo loại giấy tờ bạn sẽ gửi để chứng minh về thu nhập và tài sản của gia đình. Nếu phụ huynh của bạn làm việc ở một công ty, phụ huynh có thể xin giấy chứng nhận lương hoặc thu nhập từ công ty đó (xem thêm link). Nếu phụ huynh của bạn không làm ở một đơn vị nào thì bạn không cần gửi chứng nhận thu nhập. Trong trường hợp này bạn cần giải thích thêm ở Section G – Explanation/Special Circumstances. Nếu gia đình bạn có tiền gửi trong ngân hàng, bạn hãy đánh dấu vào ô Other và ghi “Bank Statement” bên cạnh.
18. What is the…: Bạn hãy điền tỉ giá của ngày mà bạn điền đơn. Bạn nhớ ghi chữ “VND” sau số tiền. Ví dụ: 21000 VND = $1.
19. Does your government… : Bạn hãy chọn “No” và bỏ trống phần ở dưới câu này.
20. Do you have…: Emergency fund là khoản tiền bạn có thể dùng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra khi ở bên Mỹ. Khoản tiền này thường đến từ thẻ ghi nợ (credit card) có giá trị toàn thế giới, hoặc từ tài khoản ở một ngân hàng Mỹ. Bạn có thể thiết lập một tài khoản ở một ngân hàng Mỹ ngay từ khi còn ở Việt Nam bằng nhiều cách, và chuyển một khoản tiền vào tài khoản đó để làm khoản tiền khẩn cấp. Nếu bạn có hai nguồn tiền trên thì bạn hãy điền chi tiết vào phần này. Nếu không, bạn hãy chọn “No”.
21. How will you pay…: Bạn có thể ghi "My family’s income” hoặc “My family’s saving”.
22. During …, how much…: Đây là nơi bạn khai báo các khoản thu nhập của gia đình trong một năm. "Housing, food, and other living allowances" là tiền mà nhà nước hay cơ quan của phụ huynh cấp cho để phục vụ chi trả tiền nhà, thức ăn và các chi phí sinh hoạt, còn gọi là tiền trợ cấp.
24. Does your family…: Nếu nhà của bạn hồi xưa được nhà nước cấp, bạn hãy điền "0" cho câu hỏi "What was the original purchase price?", và năm gia đình bạn bắt đầu sở hữu căn nhà cho câu hỏi "What year was it purchased?" rồi giải thích ở phần G. Các trường đại học Mỹ không yêu cầu gia đình học sinh bán hay thế chấp nhà để đóng tiền học, nên bạn nên ghi đúng giá trị của căn nhà.
29. How much did…: Đây là nơi bạn khai báo các khoản chi tiêu của gia đình trong một năm. “Utilities" là chi phí cho các dịch vụ công cộng, ví dụ như điện, nước, điện thoại, truyền hình, còn “Household necessities” là chi phí cho các vật dụng trong gia đình. Bạn nhớ tính cả tiền học thêm nếu có vào "Educational expenses".
32. Enter the expected…: Đây là nơi bạn khai báo khoản đóng góp của gia đình dưới các hình thức khác nhau. Student's vacation earnings là thu nhập của học sinh trước khi đến Mỹ, không phải thu nhập của học sinh từ việc làm ở các đại học Mỹ. Ở Family’s income, bạn lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí. Ở Family’s assets, bạn lấy số tiền tiết kiệm hoặc gửi trong tài khoản ngân hàng ở câu 26b chia 4. Bạn hãy xem thêm cách khai báo khoản đóng góp ở bàiChuẩn bị hồ sơ tài chính. Nếu gia đình bạn không có tiền gửi trong tài khoản ngân hàng và dùng tiền gửi của người khác thì bạn điền khoản tiền gửi đó vào phần “Relative and Friends” và gửi chứng nhận tiền gửi của người đấy trong hồ sơ. Đơn ISFAA không phải là một hệ thống đơn chung trên mạng cho nhiều trường mà là một file định dạng .pdf để làm nhiều lần cho nhiều trường, vì vậy đối với các trường yêu cầu đơn ISFAA, bạn có thể khai báo khoản đóng góp khác nhau cho các trường này trong các đơn ISFAA khác nhau. Tuy nhiên, bạn không nên khai báo khoản đóng góp khác nhau cho các trường khác nhau, vì nếu hội đồng tuyển sinh của một trường biết được chuyện này, họ sẽ từ chối hồ sơ của bạn ngay lập tức, và báo cho hội đồng tuyển sinh ở các trường khác.
33. List agencies…: Đây là nơi bạn điền thông tin về các tổ chức hoặc đơn vị cung cấp hỗ trợ tài chính cho bạn mà không phải trường bạn đang nộp đơn. Nếu bạn không nhận hỗ trợ từ bất kì tổ chức hoặc đơn vị nào như vậy thì hãy điền N/A vào tất cả các ô.
Section G – Explanation…: Bạn có thể điền vào đây nếu muốn nói về những thông tin đặc biệt như việc phụ huynh của bạn không làm ở một đơn vị nào và vì vậy không thể cung cấp chứng nhận thu nhập.
Section H – Certification…: Nếu bạn đang không sống cùng với phụ huynh, bạn có thể gửi bản ISFAA đã điền về cho phụ huynh kí, sau đó nhờ phụ huynh scan và gửi lại hoặc fax cho bạn.

2. Cách gửi ISFAA

- Các trường thường yêu cầu bạn gửi ISFAA thông qua đường bưu điện. Bạn có thể tham khảo cách gửi hồ sơ qua đường bưu điện tại Gửi hồ sơ. Nếu bạn không muốn gửi qua đường bưu điện, bạn có thể viết thư xin phép trường cho gửi ISFAA qua email.

0 nhận xét: