Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Chuẩn bị Fee Waiver

1. Đơn Fee Waiver của CommonApp

Đơn Fee Waiver của CommonApp được ghép chung với đơn School Report nếu giáo viên của bạn chọn cách điền đơn Secondary School Report qua CommonApp. Nếu giáo viên của bạn chọn cách điền đơn School Report bản giấy, đơn Fee Waiver của CommonApp trở thành một đơn riêng, và xuất hiện trên tài khoản CommonApp của bạn dưới dạng file pdf để bạn tải về và điền.
Applicant Instructions: Bạn sẽ thấy những điều kiện để bạn được miễn phí nộp đơn. Hầu hết những học sinh Việt Nam đều thỏa mãn điều kiện cuối cùng, đó là điều kiện bạn phải cung cấp một tài liệu từ giáo viên trong trường về điều kiện tài chính của gia đình bạn không đủ để nộp đơn. Tài liệu này chính là đơn Fee waiver từ giáo viên. Vì vậy bạn có thể yên tâm ký tên ở phần Signature.
Counselor Instructions: Giáo viên cần đánh dấu vào lựa chọn cuối cùng "Other request from high school principal, high school counselor, financial aid officer, or community leader."

2. Thư Fee waiver từ giáo viên

Đây là một bản mẫu fee waiver trong trường hợp bạn cần. Lưu ý là dấu [ ] chỉ để đánh dấu, khi bạn điền thông tin thật vào phải bỏ những dấu [ ] đi.
HANOI DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
[YOUR SCHOOL NAME]
[October 25, 2007]
[Hanoi, Vietnam]
'''FEE WAIVER REQUEST'''
Applicant information:
Full Name:
Date of Birth:
Address:
Dear the Admission Office,
I am writing this letter on behalf of [your name], a student at our high school who is applying for admission at your institution. I would like to acknowledge that the financial situation of [your name]'s family is quite constrained. Therefore, the application fee would constitute an overwhelming burden for [his/her] family. I kindly request you waive the application fee for [your name].
If you have any questions, please feel free to contact me. Thank you for your understanding and assistance.
Sincerely,       
[Ký tên và đóng dấu]
[Your principal/counselor/teacher's name]
       
[Title]

3. Cách gửi Fee waiver

- Nếu giáo viên của bạn chọn cách điền đơn Secondary School Report qua CommonApp, đơn Fee Waiver của CommonApp sẽ được gửi qua hệ thống CommonApp của giáo viên trên mạng. Nếu giáo viên của bạn chọn cách điền đơn School Report bản giấy, bạn phải gửi kèm đơn Fee Waiver của CommonApp trong bưu kiện.
- Bạn có thể gửi thư Fee Waiver từ giáo viên thông qua đường bưu điện. 
- Bạn cũng có thể nhờ Counselor của bạn (ở Việt Nam là giáo viên chủ nhiện) gửi thư Fee Waiver từ giáo viên trực tiếp đến trường qua email. Tuy nhiên, trước khi Counselor gửi, bạn hoặc Counselor cần viết email xin phép trường.
Quý vị cần hỗ trợ, xin liên hệ:

NEWSTAR VIETNAM
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long - 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội
Hotline: 0985578686
Email: huong.vu@newstarvietnam.com
Văn phòng phía Nam:
30/1C Ngô Thời Nhiệm. P1, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tel: 0909885373

0 nhận xét: