Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Những trường Đại học tại Mỹ có những suất học bổng toàn phần

Dưới đây là những trường Đại học tại Mỹ có những suất học bổng toàn phần cho sinh viên.
School name (state)U.S. News rank and category
Amherst College (MA)2, National Liberal Arts Colleges
Barnard College (NY)32, National Liberal Arts Colleges
Bates College (ME)19, National Liberal Arts Colleges
Bethany College (KS)68, Regional Colleges (Midwest)
Boston College31, National Universities
Bowdoin College (ME)5, National Liberal Arts Colleges
Brown University (RI)16, National Universities
Bryn Mawr College (PA)27, National Liberal Arts Colleges
California Institute of Technology10, National Universities
Carleton College (MN)8, National Liberal Arts Colleges
Carroll University (WI)41, Regional Universities (Midwest)
Claremont McKenna College (CA) 8, National Liberal Arts Colleges
Colby College (ME)15, National Liberal Arts Colleges
Colgate University (NY)22, National Liberal Arts Colleges
College of the Holy Cross (MA)34, National Liberal Arts Colleges
Columbia University (NY) 4, National Universities
Cornell University (NY)15, National Universities
Dartmouth College (NH)11, National Universities
Davidson College (NC)11, National Liberal Arts Colleges
Duke University (NC)8, National Universities
Franklin and Marshall College (PA)37, National Liberal Arts Colleges
Georgetown University (DC)21, National Universities
Grinnell College (IA)19, National Liberal Arts Colleges
Hamilton College (NY)15, National Liberal Arts Colleges
Harvard University (MA)2, National Universities
Harvey Mudd College (CA)15, National Liberal Arts Colleges
Haverford College (PA) 8, National Liberal Arts Colleges
Johns Hopkins University (MD)12, National Universities
Macalester College (MN)24, National Liberal Arts Colleges
Massachusetts Institute of Technology (MA)7, National Universities
Middlebury College (VT) 7, National Liberal Arts Colleges
Mount Holyoke College (MA)41, National Liberal Arts Colleges
Northwestern University (IL)13, National Universities
Oberlin College (OH)23, National Liberal Arts Colleges
Occidental College (CA) 44, National Liberal Arts Colleges
Pitzer College (CA) 35, National Liberal Arts Colleges
Pomona College (CA)5, National Liberal Arts Colleges
Princeton University (NJ)1, National Universities
Rice University (TX)19, National Universities
Scripps College  (CA)24, National Liberal Arts Colleges
Smith College (MA)19, National Liberal Arts Colleges
Stanford University (CA)4, National Universities
Swarthmore College (PA)3, National Liberal Arts Colleges
Thomas Aquinas College (CA)77, National Liberal Arts Colleges
Trinity College (CT)45, National Liberal Arts Colleges
Tufts University (MA)27, National Universities
United States Merchant Marine Academy (NY)3, Regional Colleges (North)
University of Chicago4, National Universities
University of North Carolina—Chapel Hill (NC)30, National Universities
University of Notre Dame (IN)16, National Universities
University of Pennsylvania8, National Universities
University of Richmond (VA)30, National Liberal Arts Colleges
University of Southern California25, National Universities
University of Virginia23, National Universities
Vanderbilt University (TN)16, National Universities
Vassar College (NY)11, National Liberal Arts Colleges
Washington and Lee University (VA) 14, National Liberal Arts Colleges
Washington University in St. Louis14, National Universities
Wellesley College (MA)4, National Liberal Arts Colleges
Wesleyan University (CT)15, National Liberal Arts Colleges
Williams College (MA)1, National Liberal Arts Colleges
Yale University (CT)3, National Universities
Nguồn: US NEWS

0 nhận xét: