Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Personal Strengths - Điểm nổi bật của cá nhân

Phần Pesonal Strengths: Bạn nên đưa ra thông tin nào trong các câu sau đây. Mời các quý phụ huynh trả lời các câu trắc nghiệm này trước khi Ad đưa đáp án


Which of the below sample responses tell an admissions team what they don't already know, and provide compelling information that may set you apart from other applicants (check all that apply)?

Hãy nói cho ban tuyển sinh cái mà họ chưa biết về bạn, cung cấp thông tin để họ biết thêm về bạn và điều gì khiến bạn khác với các ứng viên khác?

1. My name is Soo Young. Tên tôi là...

2. I like Math and Science. Tôi thích toán và khoa học..

3. If I'm accepted into a university, I'll be the first person in my family to go to college. Nếu được nhận vào trường, thì tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.

4. I went to King Abdullah High School. Tôi đã học ở trường....

5. I started being interested in politics when I took a Government course in high school, and that eventually led to my wanting to major in Political Science so that I can achieve my dream of making change through the political process.
Tôi bắt đầu được quan tâm đến chính trị khi tôi tham gia một khóa học Government ở trường trung học. Sau đó, tôi đã đăng ký học chuyên ngành Khoa học Chính trị nhằm đạt được ước muốn tạo dựng sự thay đổi thông qua tiến trình chính trị6. My intended major is Comparative Literature. Ngành tôi sẽ định học là....

7. Math has always been a puzzle to me. I actually think solving math problems is fun. Toán học luôn luôn là một câu đố cho tôi. Tìm ra đáp án cho bất kỳ bài toán nào là một niềm vui với tôi.

Với 7 câu hỏi này, thì nếu là ứng viên, bạn nên nói câu nào, và ko nên nói câu nào? Tại sao????
Còn tiếp...
By Ninatranvu


Ad xin được post câu trả lời. Câu 1, 2, 4, 6 ko nên nói. Câu 3. 5. 7 bạn nên nói ra.

0 nhận xét: