Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Non - Academic Qualifications - Hoạt động ngoại khóa

Về Non - Academic Qualifications: ( các hoạt động ngoại khóa) thì bạn nên đưa vào hồ sơ những phần nào?

Ý kiến nào dưới đây là đúng? Hãy kiểm chứng tất cả các ý kiến đó.

1. Làm việc trong suốt thời gian học cấp 3 có thể được coi như 1 hoạt động áp dụng trong trường đại học của bạn.

2. Tham gia cái gì đó quá thời hạn, thâm chí nhiều hơn dù chỉ 1 lần thì chắc chắn nó được nhìn dưới thái độ tích cực.

3. Đề cập đến vai trò của bạn trong nhóm mà bạn tham gia rất quan trọng, ví dụ, nếu bạn là đội trưởng của đội thể thao hay biên tập viên của báo trường.

4. Ghi lại những gì bạn biết được từ các buổi học ngoài, các lớp học thêm hay hội thảo mà bạn từng tham gia để thêm vào hồ sơ của bạn?


Tất cả 4 mục trên được coi là các hoạt động ngoại khóa rất tốt cho hồ sơ của bạn. Bạn hãy nói rõ hơn cụ thể công việc là gì, và lí do tại sao công việc đó khiến bạn bỏ nhiều thời gian và công sức để làm trogn suốt thời gian học phổ thông. Việc bạn làm vị trí lãnh đạo 1 nhóm hay đội trưởng càng chứng tỏ bạn có năng lực và dành thời gian cho nhóm nhiều hơn. CÁc khóa học ngoại khóa hay các buổi hội thảo hay khóa học online mà bạn học cũng nên ghi lại để họ biết rõ về bạn hơn. Chúc các bạn thành công!

Được dịch từ Admin từ nguyên bản gốc của khóa học Applying to the US Universities by Coursera.org
Mọi sao chép xin ghi rõ nguồn gốc.

0 nhận xét: