Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Non - Academic Qualifications -các hoạt động ngoại khóa

Về Non - Academic Qualifications: ( các hoạt động ngoại khóa) thì bạn nên đưa vào hồ sơ những phần nào?

Ý kiến nào dưới đây là đúng? Hãy kiểm chứng tất cả các ý kiến đó.


1. Làm việc trong suốt thời gian học cấp 3 có thể được coi như 1 hoạt động áp dụng trong trường đại học của bạn.

2. Tham gia cái gì đó quá thời hạn, thâm chí nhiều hơn dù chỉ 1 lần thì chắc chắn nó được nhìn dưới thái độ tích cực.

3. Đề cập đến vai trò của bạn trong nhóm mà bạn tham gia rất quan trọng, ví dụ, nếu bạn là đội trưởng của đội thể thao hay biên tập viên của báo trường.

4. Ghi lại những gì bạn biết được từ các buổi học ngoài, các lớp học thêm hay hội thảo mà bạn từng tham gia để thêm vào hồ sơ của bạn?

Được dịch từ Admin từ nguyên bản gốc của khóa học Applying to the US Universities by Coursera.org
Mọi sao chép xin ghi rõ nguồn gốc.
Các bài liên quan:
Personal Strengths
Study Preferences
Academic Qualifications
Non - Academic Qualification

0 nhận xét: