Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

5 I's - Nguyên tắc 5 I's:

Trước khi chọn trường Đại học phù hợp. Bạn nên đối chiếu nguyên tắc 5 I's: 
>Identity: How do you see yourself and how do others see you?
Sự đồng nhất: Bạn nhìn nhận bản thân như thế nào và người khác nhìn nhận bạn như thế nào?

> Intellect: How do you think and approach the acquisition of knowledge?
Sự hiểu biết:Theo bạn làm cách nào có thể tiếp cận và nâng cao kiến thức?

> Ideas: What do you think and why?
Ý tưởng: Bạn nghĩ gì và tại sao?


> Interests: What do you choose to do when you have the time and flexibility?
Sở thích: Bạn chọn làm những việc gì khi có thời gian rảnh ?


> Inspiration: What really motivates you?
Nguồn cảm hứng: Điều gì thực sự thúc đẩy bạn?



Bạn hãy trả lời kỹ 5 câu hỏi này nhé!


Được dịch từ Admin từ nguyên bản gốc của khóa học Applying to the US Universities by Coursera.org
Mọi sao chép xin ghi rõ nguồn gốc.

0 nhận xét: