Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Trường cấp học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế

Có 6 trường cấp học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế.

MIT, Massachusetts Institute of Technology in Massachusetts
Harvard University in Massachusetts
Princeton University in New Jersey
Yale University in Connecticut
Dartmouth College in New Hampshire
Amherst College in Massachusetts

Muốn tìm thêm trường nào có học bổng nữa, xin mời quý phụ huynh và các em tham khảo thêm tại đây. Tìm theo vị trí các bang tại Mỹ. Rất hay. http://www.internationalstudent.com/school-search/usa

0 nhận xét: