Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Tìm hiểu về học bổng du học Mỹ! 1. Hầu hết các “học bổng” mà sinh viên Việt Nam nhận được tại các trường đại học Mĩ thật ra chính là Need-based financial aid, tức Hỗ trợ tài chính dựa theo nhu cầu.

  1. Giới thiệu chung
  Need-based financial aid (Hỗ trợ tài chính dựa theo nhu ...cầu) được cung cấp cho sinh viên dựa theo số tiền mà gia đình bạn có thể chi trả cho trường (Expected Family contribution). Với những trường có nguồn tài chính dồi dào, trường có thể cung cấp hoàn toàn khoản tiền mà gia đình bạn không thể chi trả. Ví dụ: Nếu chi phí 1 năm học ở trường là $47,000 và gia đình bạn có thể chi trả $3,500, thì trường sẽ cung cấp cho bạn khoản tiền còn lại là : 47,000 – 3,500 = $43,500.

  Bạn thường sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ trường dưới dạng “gói”, bao gồm :

  * Grant: tiền trợ cấp không hoàn lại của trường, có thể của bang (chỉ với sinh viên Mỹ)
  * Loan: tiền vay nợ bạn sẽ phải trả lại trường, hoặc tổ chức cho vay nợ
  * Work study: khoản tiền bạn kiếm được từ những công việc trong trường mà trường giao cho bạn

  Do nguồn tài chính để trợ cấp cho sinh viên có hạn, nên hầu hết các trường không thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho tất cả các sinh viên. Trường có thể nhận bạn vào học, nhưng không cung cấp đủ số tiền bạn cần để chi trả. Hoặc, thường gặp hơn, là trường sẽ từ chối bạn vì không đủ tài chính.

  2. Vai trò của khoản tiền đóng góp từ gia đình
  Khoản tiền đóng góp từ gia đình (expected family contribution) là một nhân tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh. Ở một số trường, việc gia đình bạn có khả năng đóng góp $5,000 so với $8,000 là không khác nhau là mấy. Tuy vậy, vẫn có những sự chênh lệch rất lớn. Điển hình là khi có những bạn chỉ có khả năng đóng góp $1,000 bên cạnh những bạn mà gia đình sẵn sàng đóng toàn bộ học phí, thậm chí còn hào phóng nộp thêm tiền đóng góp cho trường. Vậy, việc tuyển sinh và cung cấp hỗ trợ tài chính quan hệ thế nào với nhau?

  Nguồn tài chính có hạn, lượng sinh viên đông đảo, nên trường sẽ cố gắng nhận và cung cấp hỗ trợ tài chính cho một số sinh viên mà trường rất muốn nhận vào học. Có thể đó là những sinh viên có điểm GPA cao chót vót, SAT trên 2200, nhưng cũng có thể đó là những sinh viên có hoạt động ngoại khóa vượt trội, một cá tính đặc biệt, hoặc là một trong số ít ỏi sinh viên trường muốn có để làm tăng sự đa dạng (diversity) cho cộng đồng học sinh (student body) (chẳng hạn như 1 trường chưa có học sinh Việt Nam thì rất có thể sẽ mong muốn có 1 vài học sinh Việt Nam theo học). Từ những lý do trên, việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên phụ thuộc vào trường thấy sinh viên đó có hợp với mình không (cả về cá nhân sinh viên, và nguồn tài chính của trường).

  Những trường xem trợ cấp tài chính là 1 nhân tố trong quá trình tuyển sinh được gọi là có need-aware admission. Ngược lại với những trường này là một số ít ỏi các trường có need-blind admission, tức việc bạn được nhận vào hay không tùy thuộc vào khả năng của bạn, không phụ thuộc vào khoản tiền đóng góp của gia đình. Tuy vậy, nhiều trường có need-blind admission nhưng không có full-need admission, nghĩa là bạn có thể đựơc nhậnvà nhưng không được nhận đủ hỗ trợ tài chính gia đình bạn cần.

  Hiện nay chỉ có 6 trường tuyển sinh không dựa trên khả năng tài chính VÀ bảo đảm cung cấp tất cả hỗ trợ tài chính gia đình học sinh cần để vào học (cả need-blind và full-need admission) đối với học sinh quốc tế:

  *MIT, Massachusetts Institute of Technology
  *Harvard University
  *Princeton University
  *Yale University
  *Dartmouth College
  *Amherst College

  3. Cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính
  Các trường thường yêu cần học sinh quốc tế nộp International Student Financial Aid Application (ISFAA) hoặc CSS/Financial Aid PROFILE. Ngoài ra, học sinh cũng cần nộp những giấy tờ chứng nhận khả năng tài chính như: Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng, Giấy chứng nhận lương/thu nhập của bố mẹ, Giấy tờ thuế thu nhập, thuế nhà đất, v.v.

  Một số trường cũng yêu cầu bạn nộp thêm những hồ sơ riêng của trường (ví dụ như Bates College yêu cầu học sinh quốc tế điền đơn Bates Financial Statement for International Students). *Bạn cần xem kỹ yêu cầu nộp đơn xin hỗ trợ tài chính dành cho học sinh quốc tế của mỗi trường.*

  4. Tham khảo

0 nhận xét: